صفحه را انتخاب نمایید

پویش مردمی مهر ماهانه

توزیع بسته های غذایی هر کدام به ارزش ۱۵۰ هزار تومان

جزییات پروژه:

  • تاریخ اجرا: ۳ و ۴ اردیبهشت 1399
  • محل توزیع: مناطق محروم شهرستان دامغان
  • تعداد بسته توزیع شده: ۱۳۵ عدد
  • مبلغ جمع آوری شده توسط خیریه جهادی امید: ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان

     مبلغ جمع آوری شده توسط خیریه انصار المهدی دامغان: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

Design by Tibe web design