صفحه را انتخاب نمایید

خیریه جهادی امید

به خانواده امید بپیوندید

 

 

 

 

 

 

 

 

خیریه جهادی امید فارغ التحصیلان هدایت میزان به تبعیت از اردوهای جهادی موسسه فرهنگی آموزشی هدایت میزان در تابستان 1393 پا به عرصه جهاد گذاشت و اولین حرکت جهادی خود را در منطقه فاروج استان خراسان شمالی برگزار کرد. تا به این مدت این گروه جهادی توانسته بیش از ده ها دستگاه خانه برای افراد بی بضاعت جنوب کشور بسازد.
اما فعالیت خیریه جهادی امید به همین جا ختم نمی شود و این گروه درعرصه های بهداشت و درمان ، فرهنگ سازی ، پخش ارزاق ، آموزش و… فعالیت های نتیجه بخشی انجام داده است.
بدیهی است به دلیل ماهیت خیریه جهادی امید و ساختار مردم نهاد آن تمام این کار ها فقط و فقط با کمک های مادی و معنوی مردمی انجام میشود از این رو این خیریه جهادی ، دست در دست مردم ولو با کمک اندک و قطره قطره شما در این راه استوار خواهد ماند.

پویش های مردمی

پویش مردمی

این سامانه جهت کمک به نیازمندان راه اندازی شده. خیرین میتوانند با کمک های نقدی یا به اشتراک گذاشتن این پویش در این کار خیر سهیم شوند.

پویش های مردمی

اردوهای جهادی خیریه امید

 •  ساخت مسکن در روستای مالحه
 • کمک به هنرستان مجتمع ولیعصر روستای عنکوش
 • اشتغالزایی در روستای عنکوش
 • انجام فعالیت های فرهنگی در روستای مالحه

اردوی جهادی 1398

 •  ساخت یک واحد مسکونی تمام بتونی
 • تکمیل ایوان و حیاط یک خانه در حال ساخت
 • ساخت یک چشمه سرویس بهداشتی و حمام

اردوی جهادی 1397

اردوی جهادی 1398

 •  ساخت مسکن در روستای مالحه
 • کمک به هنرستان مجتمع ولیعصر روستای عنکوش
 • اشتغالزایی در روستای عنکوش
 • انجام فعالیت های فرهنگی در روستای مالحه

اردوی جهادی 1397

 •  ساخت یک واحد مسکونی تمام بتونی
 • تکمیل ایوان و حیاط یک خانه در حال ساخت
 • ساخت یک چشمه سرویس بهداشتی و حمام

خیریه جهادی امید فارغ التحصیلان هدایت میزان به تبعیت از اردوهای جهادی موسسه فرهنگی آموزشی هدایت میزان در تابستان 1393 پا به عرصه جهاد گذاشت و اولین حرکت جهادی خود را در منطقه فاروج استان خراسان شمالی برگزار کرد. تا به این مدت این گروه جهادی توانسته بیش از ده ها دستگاه خانه برای افراد بی بضاعت جنوب کشور بسازد.
اما فعالیت خیریه جهادی امید به همین جا ختم نمی شود و این گروه درعرصه های بهداشت و درمان ، فرهنگ سازی ، پخش ارزاق ، آموزش و… فعالیت های نتیجه بخشی انجام داده است.
بدیهی است به دلیل ماهیت خیریه جهادی امید و ساختار مردم نهاد آن تمام این کار ها فقط و فقط با کمک های مادی و معنوی مردمی انجام میشود از این رو این خیریه جهادی ، دست در دست مردم ولو با کمک اندک و قطره قطره شما در این راه استوار خواهد ماند.

به کانال تلگرام خیریه امید بپیوندید

به پیج اینستاگرام خیریه امید بپیوندید

عضو خانواده امید شوید

Design by Tibe web design