صفحه را انتخاب نمایید

خیریه جهادی امید

صدقه آنلاین

امام علی ( ع )

سودی که شما از آنچه بخشیده اید می برید بیشتر از سود کسی است که با خواهش از شما چیزی به او می رسد.

بحار الأنوار

از طریق درگاه پرداخت امن خیریه جهادی امید می توانید اقدام به کمک های نقدی کنید. با این روش سریع تر به نسبت روش های سنتی مبلغ پرداخت شده در جریان خواهد افتاد.
کلیه مبالغ پرداخت شده صرف امور خیرخواهانه ای که از طریق رسانه های اجتماعی خیریه اعلام می شوند خواهد شد.

  • قیمت: 1 تومان تعداد/مقدار :

با پرداخت صدقه به صورت آنلاین هزینه‌های جانبی را کاهش دهیم.

  • قیمت: 1 تومان تعداد/مقدار :

Design by Tibe web design