صفحه را انتخاب نمایید

خیریه جهادی امید

پویش مردمی

امام علی‏ عليه السلام 

آن گونه كه ياری مي‏كنی، ياری مي‏شوی

از طریق درگاه پرداخت امن خیریه جهادی امید می توانید اقدام به کمک های نقدی کنید. با این روش سریع تر به نسبت روش های سنتی مبلغ پرداخت شده در جریان خواهد افتاد.
کلیه مبالغ پرداخت شده صرف هزینه این پویش مردمی خواهد شد.

برای کمک به پویش مردمی میتوانید از گزینه های مقابل استفاده کنید.

خیریه جهادی امید

پویش مردمی

امام علی‏ عليه السلام 

آن گونه كه ياری مي‏كنی، ياری مي‏شوی

از طریق درگاه پرداخت امن خیریه جهادی امید می توانید اقدام به کمک های نقدی کنید. با این روش سریع تر به نسبت روش های سنتی مبلغ پرداخت شده در جریان خواهد افتاد.
کلیه مبالغ پرداخت شده صرف هزینه این پویش مردمی خواهد شد.

به پیج اینستاگرام خیریه امید بپیوندید

عضو خانواده امید شوید

به کانال تلگرام خیریه امید بپیوندید

عضو خانواده امید شوید

Design by Tibe web design